Importo – eksporto terminalas Panevėžyje įsteigtas 2002 m. Šio terminalo paskirtis yra importuojamų, eksportuojamų ir tranzitu gabenamų prekių ir krovinių laikinas saugojimas. Terminalo klientais gali būti Lietuvos, ES ir trečių šalių (NVS šalys, JAV ir kt.) įmonės.

Teikiamos paslaugos:

  • BDK pildymas laikinai saugomoms prekėms;
  • Prekių, turinčių EB statusą, įtraukimas į muitinės sandėlio apskaitą;
  • Laikinai saugomų prekių įprastinės tvarkymo operacijos;
  • TIR Carnet knygelių performinimas;
  • CMR pildymas;